Форум КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ
News: Желаете да станете член на МАКК?  Вижте тук!
 
*
Welcome, Guest. Please login or register. December 05, 2023, 20:23:17 PM


Login with username, password and session length


Pages: [1]
  Print  
Author Topic: FCI и още нещо  (Read 8349 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
Garu
Full Member
***
Posts: 215« on: November 03, 2014, 15:27:15 PM »

FCA е основана на 22 май 1911 г. с цел да се насърчават и защитават

кинологията и породистите кучета с всички необходими средства.
Учредителите са Германия (Kartell für das Deutsche Hundewesen en и Die

Delegierten Kommission), Австрия (Osterreichischer Kynologenverband),

Белгия (Société Royale Saint-Hubert), Франция (Société Centrale Canine

de France) и Холандия (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in

Nederland).
През Първата световна война Федерацията изчезва и е преоснована през

1921 г. от френската и белгийската организации.
Новите закони за асоцииране са приети на 10 април 1921 г. На 5 март

1968 г. Международната федерация по кинология придобива статут на

юридическо лице с постановление.
http://www.fci.be/en/History-of-the-FCI-1.html

FCA(МФК)е Световната Организация по Кинология.Във Федерацията членуват

86 страни и партньори (по договор).Всяка страна-членка публикува своите

родословия и обучава своите съдии. МФК гарантира, че родословията и

съдиите са общопризнати от всички членове на организацията.
В рамките на Международната федерация по кинология са стандартизирани

343 породи кучета. Всяка порода е "собственост" на дадена страна.

Държавата-"собственик" на породата пише стандарта (описание на идеалния

тип на породата) в сътрудничество със стандартите на научните комисии

на Федерацията. МФК отговаря за превода и обновяването му (на стандарта

на породата). Стандартите, както и международните правила, са достъпни

на четири езика - английски, испански, немски и френски. Тези стандарти

са еталонът, по който съдиите отсъждат по време на киноложките изложби

(провеждат се в страни-членки на Международната федерация по

кинология). Стандартът на породата е модел, към който се стремят

развъдчиците в произвеждането на възможно най-качествени кучета.
Всяка държава-членка провежда международни изложби, както и

работни/ловни проби и тестове и надбягвания. Резултатите се изпращат в

централата на Федерацията, където се обработват. Когато на някое куче

му бъдат присъдени определен брой награди, то има право да получи

титлата International Beauty, Show или Working Champion. Тези титли са

утвърдени от Международната федерация по кинология.
Всеки развъдчик може да поиска международна регистрация на име за свой

развъдник чрез националната киноложка организация и МФК.
Международната федерация по кинология поддържа списък с всички съдии,

назначени от различните членове.
http://www.fci.be/en/Presentation-of-our-organisation-4.html
Logged
Garu
Full Member
***
Posts: 215« Reply #1 on: November 03, 2014, 15:30:47 PM »

ПОРОДА. КЛАСИФИКАЦИИ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ПОРОДИТЕ. СТРУКТУРА НА

ПОРОДАТА. ФАКТОРИ НА ПОРОДООБРАЗУВАНЕТО.

В класификацията на растенията и животните основно място заемат
следните систематични категории: царство (regnum|, тип (philum), клас
(klassis), разред (ordo), семейство( familia), род (genus) и вид (species).
Видът е основната системно-структурна форма на живата природа. Според
Завадски при растенията се различават 7 вътревидови категории полувид,
подвид, екотип и т.н. В зоологията обаче са приети само две
вътрешновидови категории подвид (subspecies) и локална популация.
Популацията е съвкупност от индивиди от един вид, населяващи за
продължителен период от време дадена територия, размножаваща се чрез
свободно кръстосване на индивидите помежду им (панмиксия) и изолирана
от съответните съседни популации. Популацията има своя екогенеза, тоест
обособила се е при съответните конкретни условия, характеризира се със
свои специфични численост, плътност, плодовитост, генетичен и възрастов
състав. Популацията е основна еволюираща единица и основна форма за
съществуване на вида. В тази връзка видът понякога се определя като
съвкупност от популации, а Майер определя вида като група фактически
или потенциално кръстосващи се природни популации, репродуктивно
изолирана от други такива групи.
Най-близка до популацията от зоологическата таксономична класификация е
систематичната животновъдна категория порода. Понятието порода (раса)
има вероятно италиански произход. За пръв път се появява около средата
на 16 век. Според Кисловски до 18 век то означава само обща конюшна или
завод, както са се наричали тогава отделните големи стопанства.
Понастоящем като най-приемливо определение за порода може да се приеме,
че това е относително еднородна група домашни животни от един вид,
изкуствено създадена и поддържана от човека, която притежава и предава
на потомството характерни за нея биологични особености и стопански качества.
Основните специфични характеристики на породата са: 1. Еднородност на
морфологичните, физиологичните, конституционалните и
стопански-полезните качества. Тя е резултат на общността на произхода,
еднаквите условия при които се отглеждат животните и преди всичко на
общите показатели, по които се извършват отбора и подбора. Естествено
еднородността е относителна, а изменчивостта на отделните показатели се
колебае в определени граници, обусловени основно от генетичните
фактори. Съществуват редица методи, чрез които може да си изчисли
генетичната еднородност на животните от една порода, както и степента
на нарастване на хомозиготността и увеличаването на генетичното
сходство на индивидите чрез натрупването на еднородна наследственост,
като резултат например на използването на родственото съешаване или
инбридинга при развъждането на дадена порода.
2. Общност на произхода. При създаването на нова порода обикновено се
използват изтъкнати разплодници, които в най-висока степен предават
своята наследственост на потомството. Прилага се също уеднаквен
(хомогенен) подбор и дори родствено съешаване. Често се използват
строго определени изходни форми с родствен корен. При създаването на
Българското червено говедо например са използвани Червеното садовско,
Червеното датско и Червено-кафявото латвийско говедо, произхождащи на
свой ред от Англерската порода.
3. Достатъчен брой животни. В миналото като задължително необходим за
една порода се изискваше по-голям брой животни (например поне 4500
кобили и 150 жребеца). Сега ФАО счита за застрашени породи с под 1000
женски животни и 20 разплодника.
4. Район на разпространение (ареал) на породата. Всяка порода е
създадена съобразно с икономическите интереси на човека при съответните
екологични условия. При евентуално последващо разселване на породата в
нея настъпват изменения и възникват т.нар. екотипове. Докато при
естествените популации на дивите животни основен момент е тяхната
териториална изолация, при домашните животни има породи, които са
разпространени по цял свят (Черношарено говедо) и такива, заемащи една
ограничена област (Родопското говедо). Човекът пренася породите от един
ареал в друг, като за успеха на този процес имат значение комплексните
адаптивни способности на животните и аклиматизационните им ресурси.
Logged
Garu
Full Member
***
Posts: 215« Reply #2 on: November 03, 2014, 15:45:35 PM »

Не е ли FCI нож с две остриета? Каква реална полза има от такава организация или казано по друг начин не е ли ползата колкото и вредата.
Какво му е натуралното в произхода на Буковината?Или всеки може да измисли каквото му е угодно.Въпроса е в това да се приеме и да стане официална истина.Тогава всичко е ОК.
Bucovina Shepherd Dog
TRANSLATION : RKC & SKC, revised by Jennifer Mulholland.
ORIGIN : Southeastern Europe.
PATRONAGE : Romania and Serbia.
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 26.03.2009.
UTILIZATION : Guardian for flocks and an excellent watchdog.
CLASSIFICATION FCI : Group 2 Pinscher & Schnauzer, Molossoids breeds, Swiss Mountain and Cattle dogs.
Section 2.2 Mountain type Molossoids.
Without working trial.
BRIEF HISTORICAL SUMMARY : It is a natural breed with its origin in the Carpathian Mountains (Romania and Serbia) and the South of Danube (some regions of Bulgaria).
Заради подобни неща и не само...
Една интересна гледна точка:
"В кой момент една аборигенна раса ставе порода?

Един лендреис/автохтонна порода/ става порода в момента когато е
изваден от неговата естествена среда или ниша и след това селективно
отгледани към определен породен стандарт и/или с цел, която е различна
от изначалната. Една порода би могла евентуално да остане аборигенна,
ако развъдчиците биха се връщали редовно и да взимат някои кучета, от
там от където произхождат. Породите Azawakh,Canaan Dog,Saluki,са някои
от породите, които може би бихме могли да твърдим, че все още са
аборигенни, защото FCI и всички негови държави-членки, дава възможност
на развъдчиците да ползват аборигенни кучета. АКС не позволява това.
Има много малко развъдчици в целия свят, които отиват и използват
кучета от тяхната страна на произход, тъй като повечето от тях смятат,
че местните кучета в тяхната страна на произход,не са "чистопородни".
Така че не можете да се каже за едни Канадски ескимоски кучета или
Гренландски регистрирани в развъден клуб ,и отгледани за шоу и като
"домашни любимци" вече аборигенни, тъй като те представляват само част
(екстракт) на оригиналните местни кучета. В момента в които извадим
един вид от естествената му среда или ниша ние го променяме.
 Да започнем с това че повечето от чистопородните кучета са били
аборигенни.Това е модерната кинология, които селективно и изкуствено
прави от древните местни видове породи със стандарт, към която всеки
развъдчик трябва да се придържат. Аляският Маламют от породата, не биха
оцелели камо ли да бъде в състояние да работи отново в местообитанията
им на произход. Същото се отнася и за Самоеда и Сибирско хъски.
Ние сме белгийци. Нека ви разкажа историята на Фландърското Бувие
Bouvier des Flandres. Това беше фермерско куче. Той помогна с всички
видове ежедневна работа в и около фермите,подкарването на добитъка и
т.н. Повечето стопански сгради са били построени около вътрешен двор.
През нощта вратите бяха затворени и Бувие бе оставен да пази. Такива
кучета е имало във фламандската част, а също и в френскоговорящата част
на Белгия. Тези региони са само на максимум 100 км (62 мили.) Един от
друг. Кучетата в фламандската север са предимно черни и имат къс косъм
. На юг те са с дълга груба козина и с много цветове от жълти, кафяви
на петна до черни. Около 1910 някой хора взеха да имат прищявка за тях
и искаха да направят порода. Имали толкова много аргументи, как трябва
да изглежда кучето, че е взели преди години направили стандарт на
породата и те в крайна сметка реши, че черното е по-малко предпочитан
цвят.По-дългокосместите взе предимство и днес Бувие не прилича вече на
своите предци и не би било в състояние да върши работата на предците
си. Не мога да видя един фермер дето да има време да отглежда Бувие.
И това е така, за Белгийска овчарка, също. Извън традиционните
Белгийски Овчарки, четири отделни разновидности са създадени, като са
били кръстосвани междупородно преди да станат четири разновидности.
Нито една от четирите разновидности не може повече да върши работата на
предците си.
Немското овчарско куче (GSD) е създадено от един човек. С тази разлика
от белгийските кучетата, че г-н Von Stephantz направи една немска
овчарка от много регионални овчарски кучета.
Не можем да кажем, че тези породи са все още аборигенни.

По отношение на лендрейса(аборигенната популация), как човек може да
определи "чистота"?

Думата "чистопороден" е изобретение на съвременния свят на кинологията.
Поради изолацията и оцеляването на по-приспособения, местните видове са
чисти. Ето един прост пример. Да кажем, че едно кученце от породата
Немско Овчарско Куче е било взето в село на Инуитите. Неговият шанс да
оцелее в трудната среда е много малък. Да предположим, то оцелява, ще 
има ли шанс да се размножава? Ако е така, то ще бъде съешено с местните
аборигенни кучета. Ако се роди кучило, колко кученца ще оцелеят? Може
би едно или две. Ако те отново дадът потомство, тяхното въздействие
върху популацията на местните кучета е минимална и след още няколко
поколения е нулева."
http://thefanhitch.org/V13N1/V13,N1Breed.html#Hitch#1
Logged
Garu
Full Member
***
Posts: 215« Reply #3 on: November 03, 2014, 16:08:54 PM »

От FCI може би тръгва или поне се засилва тази идея и борба за национализация на породи предполагам.
Как една граница може да създаде национална порода?
Лесно понеже самата идея за национална порода има много слаби места.
Какви щяха да са овчарските кучетата от Западните ни покрайнини ако те бяха останали и след 1912г. част от България ? Сигурно не Сръбски Пастирски Пас.Или може би заради преместването на границата се е получила рязка промяна и в популацията на местните кучета. Доколкото знам от Трънско има кръв в асоцияцията с която се работи.А ако имаше FCI преди 150-на години каракачанското куче сигурно щеще да е регистрирано от името на Турция като национална порода  Wink.Нещата са относителни мисля затова не трябва да се прекалява с национализма към местните породи.
Logged
Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM